Korunovační klenoty výstava Praha

kategorie: Zábava | 0

Korunovační klenoty výstava Praha- Všechny informace naleznete zde na našich stránkách. 

Na Pražské hradě se aktuálně slaví 700. výročí narození Karla IV a k této příležitosti, máte jedinečnou šanci si prohlédnout České korunovační klenoty, které máte jinak možnost spatřit pouze při volbě prezidenta republiky.

Korunovační klenoty výstava Praha
Korunovační klenoty výstava Praha

Korunovační klenoty výstava Praha- praktické informace

Korunovační klenoty budou vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu od 15. května do 29. května od 9 do 18 hodin. Pro účely této výstavy nejsou vydávány žádné vstupenky- vstupné se tedy neplatí. Dle informací z hradu je velmi pravděpodobné, že zájemci budou muset vystát frontu trvající 4 až 5 hodin, než se dostanou na řadu. Nejsou možné žádné rezervace. Pokud se nedostanete na výstavu, přestože jste stáli dlouho ve frontě, následující den přesto nebudete mít přednostní místo. Jediní, kteří dostanou při výstavě přednost jsou vozíčkáři.

Na výstavu se dostanete pouze od Starých zámeckých schodů přes Jižní zahrady Pražského hradu, dále pokračujte po Býčím schodišti na III. nádvoří a vchodem do Starého královského paláce Pražského hradu. Hradní brána se uzavře jakmile čekající lidé zaplní prostor Jižních zahrad. Tímto se také vyčerpá denní kapacita výstavy, předpokládá se maximálně pět tisíc lidí denně.

Korunovační klenoty výstava Praha- informace o klenotech

Soubor Českých korunovačních klenotů tvoří Svatováclavská koruna s čepičkou, poduškou a pouzdrem, královské jablko s pouzdrem, královské žezlo s pouzdrem a korunovační roucho. S němi bývá vystavován i zlatý relikviářový kříž (Korunovační) a obřadní korunovační meč (Svatováclavský).

Koruna, žezlo a jablko jsou trvale uloženy v korunní komoře v chrámu sv. Víta, roucho je uchováváno ve speciálním klimatizovaném depozitáři ve Sbírkách Pražského hradu. Kříž a meč jsou vystaveny ve stálé expozici Svatovítského pokladu na II. nádvoří.

Korunní komora v chrámu sv. Víta, v níž jsou korunovační klenoty českých králů uloženy, je nejnepřístupnější místo na Pražském hradě. Dveře, stejně jako pancéřová skříň na klenoty, mají sedm zámků a k jejich otevření a vyzdvižení klenotů se musí sejít sedm držitelů klíčů: prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy.

Napsat komentář