Výstava korunovačních klenotů 2016

kategorie: Zábava | 0

Výstava korunovačních klenotů 2016– zde se dozvíte všechny důležité informace o výstavě.

Výstava korunovačních klenotů bude probíhat ve Vladislavském sále na Pražském hradě od 15. května do 29. května každý den od 9 do 18 hodin. Abyste se dostali na tuto výstavu a měli možnost se podívat na české korunovační klenoty, které se běžně nevystavují a máte možnost je vidět pouze během volby prezidenta republiky, je nutné si vystát frontu.

Vzhledem k tomu, že k příležitosti této výstavy nejsou vydávány žádné vstupenky (a tedy se neplatí žádné vstupné), je opravdu nutné si vystát dlouho frontu- odhaduje se, že doba čekání bude zhruba 4 až 5 hodin. Žádné rezervace nejsou možné a pokud se na výstavu přesto nedostanete a přijdete druhý den, musíte stát frontu od znova. Jediní, kdo dostanou ve frontě přednost, jsou vozíčkáři.

Výstava korunovačních klenotů 2016- jak se dostanete na výstavu

Na výstavu je nutné přijít od Starých zámeckých schodů, přes Jižní zahrady Pražského hradu, dále pokračujte po Býčím schodišti na III. nádvoří a vchodem do Starého královského paláce Pražského hrad. Jakmile čekající návštěvníci zaplní prostor Jižních zahrad, uzavře se hradní brána a tím se vyčerpá kapacita výstavy. Jakmile se ale jednou dostanete dovnitř, máte jistotu, že klenoty dostanete šanci spatřit.

Výstava korunovačních klenotů 2016
Výstava korunovačních klenotů 2016

Výstava korunovačních klenotů 2016- informace o klenotech

České korunovační klenoty tvoří Svatováclavská koruna s čepičkou, poduškou a pouzdrem, královské jablko s pouzdrem, královské žezlo s pouzdrem a korunovační roucho. S němi bývá vystavován i zlatý relikviářový kříž (Korunovační) a obřadní korunovační meč (Svatováclavský).

Koruna, žezlo a jablko jsou trvale uloženy v korunní komoře v chrámu sv. Víta, roucho je uchováváno ve speciálním klimatizovaném depozitáři ve Sbírkách Pražského hradu. Kříž a meč jsou vystaveny ve stálé expozici Svatovítského pokladu na II. nádvoří.

Korunní komora v chrámu sv. Víta, kde jsou klenoty uloženy, je nejnepřístupnější místo na Pražském hradě. Dveře i pancéřová skříň na klenoty mají sedm zámků a k jejich otevření a vyzdvižení klenotů je nutné mít všech sedm klíčů, které vlastní: prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy.

Napsat komentář